Benerstatning

Fedasz Dental Clinic


Utbrukket av tannen utformer tannkjøttet i samsvar med sine kurs og posisjonering. Tannkjøtt atrofien utvikler i den motsatte retningen etter man mister sine tenner. I dette tilfellet kan implantatbehandlingen ikke skje på grunn av kjevens anatomiske tilstand. Derfor anbefales benerstatning der tannlegen kan skape en tilstrekkelig base for implantater.

1.) Tannen fjernes og resterende
tannhullen er grundig rengjort
for all betent og infisert vev.

2.) En tilsvarende bentransplantering
stoff er omhyggelig plassert
i utvinningshullen.

3.) En bentransplantering
membran er plassert over
det transplanterte stoffet.

4.) Suturer plasseres i tannkjøtt
vev slik at omkringliggende
myke vev kan riktig helbrede.